Хичээлийн хуваарь яаж явагдах вэ?

Print

ЗХХ Дүрмийн хичээл

а. Сондгой өдрийн анги  - 1, 3, 5 өдөр 17:00 - 19:00 цагийн хооронд,

б. Тэгш өдрийн анги - 2, 4, 6 өдөр 17:00 - 19:00 цагийн хооронд хичээллэнэ.

Жолооны дадлагын хичээл 7 хоногт 3 удаа хичээллэнэ.

а. Өглөөний ээлж: 9.00 - 12.30

б. Өдрийн ээлж: 13.00 - 16.30 цаг хүртэл хичээллэнэ.

Та жолооны дадлагын цагийг жолооны багштайгаа ярилцаад өөрийн ажил амралт болон хичээлийн цагаа зохицуулах боломжтой.