Билгүүн Тулга онлайн сургалтанд бүртгүүлэх

Онлайн Сургалтын Онцлог

Интернэтэд түшиглэсэн онлайн сургалт нь хичээлийн агуулга болон бусад сургалтын материалыг интернэтэд байршуулан, суралцагчид нэг дор цуглан хичээллэхгүйгээр багш суралцагчид хоорондоо интернэт ашиглан орон зай, цаг хугацааны хязгаарлалтгүйгээр хоорондоо чөлөөтэй харилцан сургалтаа явуулдгаараа онцлог юм. Та яг одоо бүртгүүлээрэй~

Онлайн сургалт нь дараах давуу талуудтай

  • Та замын түгжрээнд саатахгүйгээр суралцана.

  • Та дурын байрлалаас интернэт ашиглан суралцана.

  • Та цаг хугацаанаас үл хамааран өөрийн боломжит цагаар суралцана.

  • Мэдээллийг зөвхөн унших бус сонсох, дүрс хөдөлгөөнийг нь харах боломжтой.

  • Шалгалтаа өгөөд тэнцсэний дараа та жолооны үнэмлэхээ авна.

Бүртгүүлэх
Нэвтрэх